Home Hot keywords

Search Modes

Showing results for Spor Eğitim Dergisi
Search instead for Spor E itim Dergisi

Search Results

SED; Spor, Egzersiz ve Eğitim Bilimleri alanlarında en son çalışmaları sunan disiplinler arası saygın bir dergidir. Spor bilimleri ile ilgili;.
Spor Eğitim Dergisi (SED), Hareket ve Antrenman Bilimi, Spor Eğitimi, ...

Spor Eğitim Dergisi. Editör:Çağdaş CAZ. Yayıncı:İbrahim ERDEMİR. Başlangıç Tarihi:2017. Issn:2602-4756. Yayın Periyodu:Yılda 3 Sayı. Alan:Sosyal.
Spor, Eğitim ve Çocuk (SEÇ) ... Measuring the Anger Control Levels of the Personnel Working in Ankara Provincial Directorate of Youth and Sports.
Abbreviated key-title: Spor eğit. derg. Parallel title: Journal of sports education. Original alphabet of title: Extended roman. Subject: Dewey : 796.
Dergimizin 2020 ICV değeri 82.75 olarak hesaplanmıştır. Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Telephone :+90 546 898 50 ...
Jan 15, 2021The Journal of Physical Education and Sports Sciences. ISSN 1304-284X | e-ISSN 2717-6347 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 ...
Oct 30, 2021Spor Eğitim Dergisi Özet Yayın Bilgisi Anahtar Kelimeler The Role of Secondary School Children (Age 10-14) on Family Purchase Decision-Making ...
Spor Eğitim Dergisi e-issn Cilt 3, Sayı 1, (2019) Özgün Makale Öğretmen Adaylarının Bedensel Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi Abdullah Bora ÖZKARA1 Özet.
by M Yukay Yuksel2016Cited by 2mostly related to the Work and Education category (%58). Other symbols ... Kuramsal Egitim Bilimi Dergisi, [Journal of Theoretical Educational.

google search trends