Home Hot keywords

Search Modes

搜索结果

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དྲ་རྒྱ
དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་དྲ་རྒྱ། ... ༢༠༢༡ ཟླ་བ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ... དྲི་བ་དྲིས་ལན། ༼ཉིན་དང་པོ།༽.
རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ། was live. ... ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིག་ཚང་གི་གཞུང་འབྲེལ་དྲ་རྒྱ་དང་ངོ་དེབ་གཉིས ...
(175)
2020年12月17日 — བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན ... ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་སྒེར་དྲ་རྒྱ ...
རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་སྒེར་འཕྲུལ་སྒྲའི་དྲ་ངོས་སུ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།. Dharamsala.
རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དྲ་རྒྱ(来源:mobile.twitter.com)
2021年7月13日 — ... ཁྲིག་སེ་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ཇོ་བོ་ ...
2020年12月10日 — ... ་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དྲ ... བསྡུར་བ་ཡིན་ན་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག ...
མཛད་པ་པོ། ༧རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། ... ཡོངས་འཛིན་རྒྱལ་ཚབ་སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ ...
2020年5月17日 — ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བཙན་ཁྲིད ... ་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ ...
2020年12月17日 — ༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བོད་ཡིག་དྲ་རྒྱ་ལེགས་བཅོས་ཤར་གཏོང་གནང་།.
རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དྲ་རྒྱ(来源:tibettimes.net)
༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ལྷོ་ཨ་ ... རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་བཙུགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ ...

google search trends